GEODETSKI SNIMAK

Geodetski snimak grafički je prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata te njihovog međusobnog...

ELABORAT ETAŽIRANJA

Etažno vlasništvo je vlasništvo nad samostalnom cjelinom (stanom, poslovnim prostorom, garažom i sl.) , povezano...

PARCELACIJA ZEMLJIŠTA

Parcelacija zemljišta postupak je kojim se ostvaruje promjena oblika i površine parcele u katastru i zemljišnoj...

GEODETSKI PROJEKTI

Uz glavni projekt, zasebni dio glavnog projekta je geodetski projekt kojim se prikazuje smještaj jedne ili više...

UPIS OBJEKATA

Nakon završetka gradnje i ishođenja uporabne dozvole, građevinu je potrebno upisati u Katastar. Katastarski ured...